Wizytówki jednostronne - przygotowanie projektu

Jeśli w projekcie zostaną użyte jakiekolwiek obiekty rastrowe (zdjęcia, tekstury, cienie, przejścia tonalne, efekty Corel typu "soczewka", "grupa cienia" itp.) muszą one być zamienione na bitmapy CMYK 500 dpi przed zapisaniem pliku. Wszelkie napisy oraz obiekty wektorowe muszą być zamienione na "krzywe". Przed zapisaniem projektu koniecznie należy usunąć wszelkie linie pomocnicze (np. linie cięcia, itp.)

UWAGA: dla wizytówek jednostronnych należy przygotować JEDEN plik, a dla wizytówek dwustronnych należy przygotować DWA pliki wg poniższego opisu:
OBSZAR PROJEKTU (rozmiar w mm)
wizytówka 90x50
wizytówka 85x50
wizytówka 85x55
wizytówka 80x55
92x52
87x52
87x57
82x57
Projekt musi być przygotowany ze spadami. Tło oraz elementy mające dotykać krawędzi wizytówki muszą być przeciągnięte do końca obszaru projektu. Żaden element nie może wychodzić poza obszar projektu.

LINIA CIĘCIA (rozmiar w mm)
wizytówka 90x50
wizytówka 85x50
wizytówka 85x55
wizytówka 80x55
90x5085x50

85x55 

80x55
Linia cięcia wyznacza rozmiar pocztówki lub karnetu po obcięciu. Przesunięcie linii cięcia względem projektu ze względów technicznych może przemieszczać się do 0,5 mm.

OBSZAR "BEZPIECZNY" (rozmiar w mm)
wizytówka 90x50
wizytówka 85x50
wizytówka 85x55
wizytówka 80x55
85x4580x45

80x50 

75x50
Wszelkie elementy grafiki (np. logo, napisy, itp.) nie mogą być ustawiane bliżej niż 2,5 mm od linii cięcia.

PRZYGOTOWANIE PLIKU DO DRUKU
Aby praca została wydrukowana prawidłowo, konieczne jest przygotowanie pliku JPG, 500 dpi, CMYK o wymiarach wg powyższej tabeli . Ze względu na wysokiej jakości druk offsetowy z zastosowaniem rastra stochastycznego, używanie takich plików pozwala na dokładne odwzorowanie krawędzi poszczególnych elementów, nawet takich jak małe napisy (4 pkt) umieszczone w kontrze na ciemnym tle. W celu uzyskania "głębokiej" czerni nie wolno przekraczać wartości kolorów: C-40%, M-40%, Y-30%, K-100%. Umieszczanie wartość C-100%, M-100%, Y-100%, K-100% spowoduje uszkodzenia na wydrukach (białe zerwania farby, odbicia na drugiej stronie).

DZIURKOWANIE
• Średnica dziurki może wynosić: 4, 5 lub 6 mm.
• Ilość dziurek na jednym użytku może wynosić od 1 do 4 i muszą się one znajdować względem siebie w jednej linii.
• Krawędź otworu musi się znaleźć w odległości od 3 do 15 mm od linii cięcia użytku.
• Na projekcie miejsce dziurkowania musi być zaznaczone poprzez umieszczenie kropki o średnicy 0,5 mm umieszczonej po środku każdej dziurki.