PRZYGOTOWANIE JPG

Używaj kompresji zgodnie z instrukcją Przygotowanie JPG dla każdego programu, a unikniesz utraty jakości.

Ze względu na różnice w oprogramowaniu do obróbki plików wektorowych oraz ewentualne zmiany w przesłanych plikach, w celu uniknięcia wydruków z błędami w obrazie prosimy o przesyłanie plików w formacie JPG. JPG to format używany na całym świecie do przesyłania na odległość i zapisu na nośnikach prac wielobarwnych, takich jak zdjęcia i grafika. Pozwala uzyskać minimalną objętość i profesjonalną jakość. Stosowany przez EXPOPRINT druk rastrem z liniaturą 200lpi pozwala na dokładne odwzorowanie szczegółów w druku.
Dzięki temu formatowi projekty możesz przygotowywać praktycznie we wszystkich programach DTP. Należy pamiętać, aby wszystkie bitmapy (np. zdjęcia) były koniecznie w CMYK, a nie w RGB, rozdzielczość 500 dpi, a wszelkie teksty muszą być zamienione na krzywe!


Zapisując nazwy dla poszczególnych projektów wpisuj nazwy wg zasady:
przód: nazwa-a.jpg
tył: nazwa-b.jpg
itd.

Uwaga: przód i tył MUSZĄ być zapisane w osobnych plikach!!!


Dla przykładu w praktyce może to oznaczać, że projekt karty firmowej dla pizzerii będzie nazywany:
przód: pizzeria-a.jpg, tył: pizzeria-b.jpg
a projekt karty firmowej dla apteki będzie nazywany:
przód: apteka-a.jpg, tył: apteka-b.jpg

Stosując tę zasadę będziesz miał dużą łatwość w dokładnym załączaniu plików do zamówienia on-line. Przygotowany plik JPG otwórz w jakiejkolwiek przeglądarce obrazków. Jeżeli nie wystapiły żadne błędy, możesz plik dołączyć do zamówienia!

Wybierz swój program graficzny:

CorelDraw
Ilustrator
FreeHand
Photoshop
Photopaint