OGÓLNE WARUNKI ZLECEŃ W EXPOPRINT

1. Warunki wstępne

1.1. Realizacja zamówień składanych przez Zamawiającego podlega warunkom określonym w dalszej części i składanie zamówień w EXPOPRINT oznacza akceptację niniejszych warunków.

1.2. Zamówienia przyjmowane są do realizacji poprzez stronę www.expoprint.eu oraz w wyjątkowych sytuacjach wysłane e-mailem, listem lub złożone osobiście z zachowaniem wymogów zawartych na podstronie "Zamawianie".
W przeciwnym wypadku zamówienia mogą być nie zrealizowane.
1.3. Przesłana oferta jest jedyną ważną ofertą i z dniem jej opublikowania na piśmie lub na stronie www.expoprint.eu wszelkie dotychczasowe oferty tracą ważność.
1.4. Oferta produkcyjna firmy EXPOPRINT skierowana jest do wszystkich podmiotów gospodarczych.

2. Oferta
2.1. Wszystkie druki są wykonane zgodnie z parametrami technicznymi i przykładami zawartymi w ofercie na www.expoprint.eu.
2.2. Nakład minimalny jednego wzoru określony jest jako 1 pakiet. Większa ilość zamawianych produktów może być jedynie wielokrotnością ilości minimalnej.
2.3. Ze względu na specyfikę druku w technologi offsetowej za pełny nakład uważa się ilość podaną w ofercie z uwzględnieniem marginesu błędu +/- 5%
2.4. Projekty wykonywane na zlecenie zamawiającego są własnością EXPOPRINT i mogą być wykorzystane jedynie do druku materiałów w EXPOPRINT. Zamawiający nie może wykorzystać ich do druku poza EXPOPRINT. Zamawiający oświadcza, że jest właścicielem praw autorskich do przesyłanych materiałów do wykonania projektów.

3. Przygotowanie plików, archiwizacja
3.1. Wszystkie pliki przysłane przez Zamawiającego do EXPOPRINT drogą internetową stanowią własność klienta. Klient oświadcza że jest właścicielem praw autorskich do przysyłanych materiałów i EXPOPRINT nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie tych praw jeśli po wydrukowaniu ich osoby trzecie będą dochodziły swoich roszczeń. Materiały te są archiwizowane a zamawiający wyraża zgodę na ich archiwizowanie. Są one udostępniane Klientowi w przypadku zgubienia plików lub w celu dokonania w nich poprawek. Osoby trzecie nie mają dostępu do tych plików.
3.2. Zamawiający przygotowuje i przesyła pliki zgodne z opisem zawartym w ofercie w formatach: JPEG, CDR (max CorelX6), PDF, TIF, EPS lub AI, CMYK, bitmapy 500 dpi, fonty zamienione na krzywe, w wymiarach określonych dla poszczególnych produktów (wraz ze spadami).
3.3. EXPOPRINT nie przyjmuje do druku matryc (CTP, CFT), ani też zamkniętych plików np. *.prn, *.ps.
3.4. EXPOPRINT nie ingeruje i nie odpowiada za treść przesyłanych prac. Nie dokonuje żadnych zmian w dostarczonych plikach. Zamówienia wydrukowane z plików źle przygotowanych przez zamawiającego nie mogą być traktowane jako podstawa reklamacji.
*EXPOPRINTT zobowiązuje się do powiadamiania klientów wiadomością poprzez komunikator "wiadomości" o uszkodzonych lub brakujących plikach.

4. Projektowanie

4.1. EXPOPRINT wykonuje projekty na podstawie informacji i materiałów przekazanych od Zamawiającego, który jest dysponentem praw autorskich ww materiałów, a także na podstawie własnych materiałów graficznych i fotograficznych, których prawami autorskimi dysponuje EXPOPRINT.
4.2. EXPOPRINT wykonuje projekty nie zawierające zbyt dużej ilości elementów składowych, maksymalnie do 5 grafik (fotografii) na jedną stronę projektu.
4.3. Wszystkie projekty wykonane przez EXPOPRINT zgodnie z prawem autorskim stanowią własność EXPOPRINT i nie mogą być wykorzystane do innych celów jak tylko  do realizacji zamówień druku zlecanych w EXPOPRINT.
4.4. Odkupienie praw autorskich do wykonanych projektów jest możliwe po zawarciu indywidualnej "Umowy nabycia praw autorskich do projektów wykonanych przez EXPOPRINT".  
4.5.  EXPOPRINT w ramach zamówionego projektu przygotowuje stronę graficzną zlecenia. Zamawiający zobowiązany jest wykonać korektę przesyłanych materiałów celem wyeliminowania ewentualnych błędów literowych. Zarówno za treść, jak i zawartość merytoryczną oraz poprawność stylistyczno-językową zamieszczanych w projektach tekstów odpowiada Zamawiający.

5. Terminy, odbiór i wysyłka, opakowanie
5.1. Materiały wraz z zamówieniem on-line przyjmowane są do realizacji oraz wydawane/wysyłane zgodnie z ofertą umieszczoną przy każdym produkcie. Przesłanie paczki trwa 1 dzień (skuteczność 94% - zgodnie z warunkami oferowanymi przez firmę kurierską).
5.2. Przyjęcie zamówienia, termin realizacji i wysyłki zostaną potwierdzone na stronie www, oraz odrębnym mailem kierowanym na podany w danych adres e-mail. Termin może ulec wydłużeniu, jeśli nie ma miejsc w cyklu produkcyjnym lub gdy druki są numerowane bądź personalizowane.
5.3. Wyprodukowane druki pakowane są w opakowania jednostkowe, tj. każdy pakiet pakowany jest w oddzielne opakowanie, a większa ilość pakietów łączona jest w jedną paczkę zgodnie z warunkami oferowanymi przez przewoźnika.
5.4. W przypadku przesyłek większych niż 30 kg - wysyłka realizowana jest kolejnymi paczkami.
5.5. EXPOPRINT nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub opóźnienia powstałe w czasie transportu przesyłki firmą kurierską.
5.6. W przypadku opóźnienia bądź uszkodzenia przesyłki należy niezwłocznie poinformować firmę EXPOPRINT i spisać w obecności kuriera "protokół szkody".
5.7. Opłata za przesyłkę obejmuje dwie próby doręczenia paczki. W wypadku nieodebrania przesyłki przez klienta pomimo dwóch prób doręczenia, EXPOPRINT naliczy zryczałtowaną opłatę za magazynowanie przesyłki w oddziale firmy kurierskiej w wysokości 9,90 zł netto za każdy dzień zwłoki. Opłata zostanie doliczona do faktury VAT obejmującej następne zamówienie.

6. Płatności, reklamacje, zwroty
6.1. Za wykonane zamówienie i przesyłkę EXPOPRINT wystawia na rzecz Zamawiającego faktury VAT. Informacja o treści faktur VAT dostępna jest na podstronie "Podgląd FV VAT".
6.2. Ceny podane w cenniku są cenami netto, do których doliczany jest podatek VAT (23%).
6.3. Płatność - za pobraniem - następuje w chwili odbioru zamówienia przez Zamawiającego od kuriera firmy.
6.4. Płatność - przy odbiorze osobistym w siedzibie EXPOPRINT - następuje w chwili odbioru zamówienia przez Zamawiającego gotówką.
Wpłaty na inny rachunek nie mogą być podstawą do wydania towaru.
6.5. Zamawiający jest zobowiązany sprawdzić w terminie 3 dni czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem.
6.6. Reklamację Zamawiający winien złożyć EXPOPRINT wyłącznie poprzez "KOMUNIKATOR-wiadomości" wybierając typ wiadomości REKLAMACJA, nie później niż 3 dni od daty otrzymania zamówienia. Nie będą rozpatrywane reklamacje złożone przez e-mail lub telefonicznie.
6.7. EXPOPRINT rozpatrzy reklamacje maksymalnie do 7 dni roboczych. Zamawiający o decyzji zostanie poinformowany poprzez "KOMUNIKATOR wiadomości" w formie odpowiedzi na złożoną reklamację.
6.8. W przypadku uznanej reklamacji EXPOPRINT zobowiązuje się do powtórnego wykonania zlecenia w najszybszym możliwym terminie, zgodnie z harmonogramem produkcji.
6.9. Reklamacje dotyczące jakości druku będą rozpatrywane na postawie zwróconego do EXPOPRINT w 100 % nakładu ( +/- 5%).
6.10. Reklamacje dotyczące kolorystyki druku będą uwzględnione tylko w przypadku zamówień złożonych wraz z odpowiednim wzorem do druku.
*EXPOPRINT nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności między oczekiwaniami klienta a faktycznym wykonaniem zleceń, jeśli wcześniej nie dostarczył on żadnego wzoru do druku.
*EXPOPRINT nie gwarantuje powtarzalności kolorów w kolejnych nakładach kart firmowych, wizytówek, ulotek i innych druków.
6.11. Na żądanie EXPOPRINT cały nakład reklamowanego towaru Zamawiający jest zobowiązany do odesłania firmą kurierską na koszt odbiorcy do 7 dni od daty jego otrzymania. W przypadku przekroczenia tego terminu, reklamacja zostanie odrzucona. Reklamowane druki odsyłane bez żądania ze strony EXPOPRINT lub przesyłane inną firmą kurierską nie będą przyjmowane.
6.12. EXPOPRINT nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia, utrudnienia lub brak sprzedaży powstałych wskutek powtórnego wykonania zamówienia.
6.13. W przypadku opóźnienia w druku z przyczyn niezależnych od EXPOPRINT reklamacje nie będą uznawane.

7. Inne
7.1. Nazwa EXPOPRINT jest zastrzeżoną nazwą zarejestrowanymi w Urzędzie Patentowym RP. Właścicielem ww nazw oraz pozostałych praw autorskich do treści i formy oferty, strony www jest Adam Żontołw. Używanie ich przez osoby i firmy do tego nieupoważnione jest naruszeniem własności praw autorskich.

8. Pliki Cookie
Informujemy, że zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego nasza strona, w celu optymalizacji korzystania, używa plików cookies. Szczegóły na temat wykorzystywania plików cookies są dostępne w Polityce prywatności.