Ulotki - przygotowanie projektu

Jeśli w projekcie zostaną użyte jakiekolwiek obiekty rastrowe (zdjęcia, tekstury, cienie, przejścia tonalne, efekty Corel typu "soczewka", "grupa cienia" itp.) muszą one być zamienione na bitmapy CMYK 500 dpi przed zapisaniem pliku. Wszelkie napisy oraz obiekty wektorowe muszą być zamienione na "krzywe" a pojedyncze elementy nie mogą mieć więcej niż 128 węzłów. Przed zapisaniem projektu koniecznie należy usunąć wszelkie linie pomocnicze (np. linie cięcia, falcowania, itp.)

UWAGA: należy przygotować DWA pliki (po jednym dla każdej strony) wg poniższego opisu:
OBSZAR PROJEKTU
(rozmiar w mm)
A7A6A5A4A3DL2DLCD
2CD
76x107107x150

150x212
107x299

212x299299x422100x212200x212122x122
122x242
Projekt musi być przygotowany ze spadami. Tło oraz elementy mające dotykać krawędzi ulotki muszą być przeciągnięte do końca obszaru projektu. Żaden element nie może wychodzić poza obszar projektu.

LINIA CIĘCIA (rozmiar w mm)
A7A6A5A4A3DL2DLCD
2CD
74x105105x148

148x210
105x297

210x297297x42098x210198x210120x120
120x240
Linia cięcia wyznacza rozmiar ulotek po obcięciu. Przesunięcie linii cięcia względem projektu ze względów technicznych może przemieszczać się do 0,5 mm.

OBSZAR "BEZPIECZNY" (rozmiar w mm)
A7A6A5A4A3DL2DLCD
2CD
68x9999x142

142x204
99x291

204x291291x41492x204192x204114x114
114x234
Wszelkie elementy grafiki (np. logo, napisy, itp.) nie mogą być ustawiane bliżej niż 3 mm od linii cięcia.

FALCOWANIE (łamanie) 
A6

A5

A4
A3

DL

2DL
A5

A4

A3
DL

A5

A4

A3
DL
Jeżeli ulotki są zaprojektowane w układzie pionowym, falcowanie jest możliwe tylko na A dla formatów A5 i A4.
Projekt ulotki falcowanej musi być przygotowany ściśle wg wzorów dostępnych w powyższej tabelce.

PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO DRUKU
Aby praca została wydrukowana prawidłowo, konieczne jest przygotowanie dwóch plików JPG, 500 dpi, CMYK o wymiarze podanym wg powyższej. Ze względu na wysokiej jakości druk offsetowy z zastosowaniem rastra stochastycznego, używanie takich plików pozwala na dokładne odwzorowanie krawędzi poszczególnych elementów, nawet takich jak małe napisy (4 pkt) umieszczone w kontrze na ciemnym tle. W celu uzyskania "głębokiej" czerni nie wolno przekraczać wartości kolorów: C-40%, M-40%, Y-30%, K-100%. Umieszczanie wartość C-100%, M-100%, Y-100%, K-100% spowoduje uszkodzenia na wydrukach (białe zerwania farby, odbicia na drugiej stronie). W przypadku jednokolorowych apli o większym formacie konieczny jest druk osobnym kolorem Pantone. Przy druku ww apli z triady mogą wystąpić smugi i przebarwienia.

DZIURKOWANIE
• Średnica dziurki może wynosić: 4, 5 lub 6 mm.
• Ilość dziurek na jednym użytku może wynosić od 1 do 4 i muszą się one znajdować względem siebie w jednej linii.
• Krawędź otworu musi się znaleźć w odległości od 3 do 15 mm od linii cięcia użytku.
• Na projekcie miejsce dziurkowania musi być zaznaczone poprzez umieszczenie kropki o średnicy 0,5 mm umieszczonej po środku każdej dziurki.