Plakat jednostronny / kalendarz ścienny 1 str. - przygotowanie projektu
Jeśli w projekcie zostaną użyte jakiekolwiek obiekty rastrowe (zdjęcia, tekstury, cienie, przejścia tonalne, efekty Corel typu "soczewka", "grupa cienia" itp.) muszą one być zamienione na bitmapy CMYK 500 dpi przed zapisaniem pliku. Wszelkie napisy oraz obiekty wektorowe muszą być zamienione na "krzywe" a pojedyncze elementy nie mogą mieć więcej niż 128 węzłów. Przed zapisaniem projektu koniecznie należy usunąć wszelkie linie pomocnice (np. linie cięcia, itp.)

UWAGA: należy przygotować JEDEN plik wg poniższego opisu:
OBSZAR PROJEKTU 692 x 482 mm
Projekt musi być przygotowany wraz z nadlewami. Tło oraz elementy mające dotykać krawędzi plakatu muszą być przeciągnięte do końca obszaru projektu. Żaden element nie może wychodzić poza obszar projektu.

LINIA CIĘCIA 690 x 480 mm
Linia cięcia wyznacza rozmiar plakatu po obcięciu. Przesunięcie linii cięcia względem projektu ze względów technicznych może przemieszczać się do 0,5 mm.

OBSZAR "BEZPIECZNY" 684 x 474 mm
Wszelkie elementy grafiki (np. logo, napisy, itp.) nie mogą być ustawiane bliżej niż 3 mm od linii cięcia.

PRZYGOTOWANIE PLIKU DO DRUKU
Aby praca została wydrukowana prawidłowo, konieczne jest przygotowanie pliku JPG, 500 dpi, CMYK o wymiarze 692 x 482 mm. Ze względu na wysokiej jakości druk offsetowy z zastosowaniem rastra stochastycznego, używanie takich plików pozwala na dokładne odwzorowanie krawędzi poszczególnych elementów, nawet takich jak małe napisy (4 pkt) umieszczone w kontrze na ciemnym tle. W celu uzyskania "głębokiej" czerni nie wolno przekraczać wartości kolorów: C-40%, M-40%, Y-30%, K-100%. Umieszczanie wartość C-100%, M-100%, Y-100%, K-100% spowoduje uszkodzenia na wydrukach (białe zerwania farby, odbicia na drugiej stronie). W przypadku jednokolorowych apli o większym formacie konieczny jest druk osobnym kolorem Pantone. Przy druku ww apli z triady mogą wystąpić smugi i przebarwienia.