Papier firmowy - przygotowanie projektu

Jeśli w projekcie zostaną użyte jakiekolwiek obiekty rastrowe (zdjęcia, tekstury, cienie, przejścia tonalne, efekty Corel typu "soczewka", "grupa cienia" itp.) muszą one być zamienione na bitmapy CMYK 500 dpi przed zapisaniem pliku. Wszelkie napisy oraz obiekty wektorowe muszą być zamienione na "krzywe" a pojedyncze elementy nie mogą mieć więcej niż 128 węzłów. Przed zapisaniem projektu koniecznie należy usunąć wszelkie linie pomocnice (np. linie cięcia, itp.)

UWAGA: należy przygotować JEDEN plik wg poniższego opisu:
OBSZAR PROJEKTU 299 x 212 mm

Projekt musi być przygotowany ze spadami. Tło oraz elementy mające dotykać krawędzi papieru firmowego muszą być przeciągnięte do końca obszaru projektu. Żaden element nie może wychodzić poza obszar projektu.

LINIA CIĘCIA 297 x 210 mm
Linia cięcia wyznacza rozmiar papieru firmowego po obcięciu. Przesunięcie linii cięcia względem projektu ze względów technicznych może przemieszczać się do 0,5 mm.

OBSZAR "BEZPIECZNY" 287 x 200 mm
Wszelkie elementy grafiki (np. logo, napisy, itp.) nie mogą być ustawiane bliżej niż 5 mm od linii cięcia.

PRZYGOTOWANIE PLIKU DO DRUKU
Aby praca została wydrukowana prawidłowo, konieczne jest przygotowanie pliku JPG, 500 dpi, CMYK o wymiarze 299 x 212 mm. Ze względu na wysokiej jakości druk offsetowy z zastosowaniem rastra stochastycznego, używanie takich plików pozwala na dokładne odwzorowanie krawędzi poszczególnych elementów, nawet takich jak małe napisy (6 pkt) umieszczone w kontrze na ciemnym tle. Uzyskanie "głębokiej" czerni nie jest osiągalne i maksymalna wartość dla koloru czarnego musi wynosić: K-100%. Umieszczanie wartości większych, a zwłaszcza wartości: C-100%, M-100%, Y-100%, K-100% spowoduje uszkodzenia na wydrukach (białe zerwania farby, odbicia na drugiej stronie). W przypadku jednokolorowych apli o większym formacie konieczny jest druk osobnym kolorem Pantone. Przy druku ww apli z triady mogą wystąpić smugi i przebarwienia.

DZIURKOWANIE
• Średnica dziurki może wynosić: 4, 5 lub 6 mm.
• Ilość dziurek na jednym użytku może wynosić od 1 do 4 i muszą się one znajdować względem siebie w jednej linii.
• Krawędź otworu musi się znaleźć w odległości od 3 do 15 mm od linii cięcia użytku.
• Na projekcie miejsce dziurkowania musi być zaznaczone poprzez umieszczenie kropki o średnicy 0,5 mm umieszczonej po środku każdej dziurki.