Karty firmowe / kalendarzyki listkowe - przygotowanie projektu

Jeśli w projekcie zostaną użyte jakiekolwiek obiekty rastrowe (zdjęcia, tekstury, cienie, przejścia tonalne, efekty Corel typu "soczewka", "grupa cienia" itp.) muszą one być zamienione na bitmapy CMYK 500 dpi przed zapisaniem pliku. Wszelkie napisy oraz obiekty wektorowe muszą być zamienione na "krzywe" a pojedyncze elementy nie mogą mieć więcej niż 128 węzłów. Przed zapisaniem projektu koniecznie należy usunąć wszelkie linie pomocnicze (np. linie cięcia, falcowania itp.)

UWAGA: należy przygotować DWA pliki (przód i tył) wg poniższego opisu:
OBSZAR PROJEKTU 85 x 60 mm

Projekt musi być przygotowany ze spadami. Tło oraz elementy mające dotykać krawędzi karty muszą być przeciągnięte do końca obszaru projektu. Żaden element nie może wychodzić poza obszar projektu.

LINIA CIĘCIA 80 x 55 mm
Linia cięcia wyznacza rozmiar karty po obcięciu przez wykrojnik. Przesunięcie linii cięcia względem projektu ze względów technicznych może przemieszczać się do 0,5 mm.

OBSZAR "BEZPIECZNY" 75 x 50 mm
Wszelkie elementy grafiki (np. logo, napisy, itp.) nie mogą być ustawiane bliżej niż 2,5 mm od linii cięcia.

PRZYGOTOWANIE PLIKU DO DRUKU
Aby praca została wydrukowana prawidłowo, konieczne jest przygotowanie pliku JPG, 500 dpi, CMYK o wymiarze 85 x 60 mm. Ze względu na wysokiej jakości druk offsetowy z zastosowaniem rastra stochastycznego, używanie takich plików pozwala na dokładne odwzorowanie krawędzi poszczególnych elementów, nawet takich jak małe napisy (4 pkt) umieszczone w kontrze na ciemnym tle. W celu uzyskania "głębokiej" czerni nie wolno przekraczać wartości kolorów: C-40%, M-40%, Y-30%, K-100%. Umieszczanie wartości: C-100%, M-100%, Y-100%, K-100% spowoduje uszkodzenia na wydrukach (białe zerwania farby, odbicia na drugiej stronie, rozwarstwianie papieru).

NUMEROWANIE
• Numerowanie w kolorze czarnym (od 000001 do 999999). Tusz może ulegać rozmazywaniu w trakcie używania karty.
• Pole pod numerację (25x7 mm, jasne tło) można umieścić wyłącznie na nie powlekanej tylnej stronie karty w dwóch miejscach wskazanych na rysunku poniżej.
• Na projekcie nie można umieszczać sugerujących numerację cyfr! 
DZIURKOWANIE

• Średnica dziurki może wynosić: 4, 5 lub 6 mm.
• Ilość dziurek na jednym użytku może wynosić od 1 do 4 i muszą się one znajdować względem siebie w jednej linii.
• Krawędź otworu musi się znaleźć w odległości od 3 do 15 mm od linii cięcia użytku.
• Na projekcie miejsce dziurkowania musi być zaznaczone poprzez umieszczenie kropki o średnicy 0,5 mm umieszczonej po środku każdej dziurki.