Karnety i pocztówki - przygotowanie projektu

Jeśli w projekcie zostaną użyte jakiekolwiek obiekty rastrowe (zdjęcia, tekstury, cienie, przejścia tonalne, efekty Corel typu "soczewka", "grupa cienia" itp.) muszą one być zamienione na bitmapy CMYK 500 dpi przed zapisaniem pliku. Wszelkie napisy oraz obiekty wektorowe muszą być zamienione na "krzywe" a pojedyncze elementy nie mogą mieć więcej niż 128 węzłów. Przed zapisaniem projektu koniecznie należy usunąć wszelkie linie pomocnicze (np. linie cięcia, itp.)

UWAGA: należy przygotować DWA pliki (po jednym dla każdej strony) wg poniższego opisu:

PocztówkiKarnetyOBSZAR PROJEKTU (rozmiar w mm)
A7A6A5A4A3DL2DLZakłWiz

H

VCD
2CD
76x
107
107x
150

150x
212

212x
299
299x
422
100x
212
200x
212
232x
52
87x
52
172x
52
87x
102
122x
122
242x
122
Projekt musi być przygotowany ze spadami. Tło oraz elementy mające dotykać krawędzi pocztówki lub karnetu muszą być przeciągnięte do końca obszaru projektu. Żaden element nie może wychodzić poza obszar projektu.

LINIA CIĘCIA (rozmiar w mm)
A7A6A5A4A3DL2DLZakłWiz

H

VCD
2CD
74x
105
105x
148

148x
210

210x
297
297x
420
98x
210
198x
210
230x
50
85x
50
170x
50
85x
100
120x
120
240x
120
Linia cięcia wyznacza rozmiar pocztówki lub karnetu po obcięciu. Przesunięcie linii cięcia względem projektu ze względów technicznych może przemieszczać się do 0,5 mm.

OBSZAR "BEZPIECZNY" (rozmiar w mm)
A7A6A5A4A3DL2DLZakłWiz

H

VCD
2CD
69x
100
100x
143

143x
205

205x
292
292x
415
93x
205
193x
205
225x
45
80x
45
165x
45
80x
95
115x
115
235x
115
Wszelkie elementy grafiki (np. logo, napisy, itp.) nie mogą być ustawiane bliżej niż 3 mm od linii cięcia.

PRZYGOTOWANIE PLIKÓW DO DRUKU

Aby praca została wydrukowana prawidłowo, konieczne jest przygotowanie dwóch plików JPG, 500 dpi, CMYK o wymiarze podanym w tab.1. Ze względu na wysokiej jakości druk offsetowy z zastosowaniem rastra stochastycznego, używanie takich plików pozwala na dokładne odwzorowanie krawędzi poszczególnych elementów, nawet takich jak małe napisy (4 pkt) umieszczone w kontrze na ciemnym tle. W celu uzyskania "głębokiej" czerni nie wolno przekraczać wartości kolorów: C-40%, M-40%, Y-30%, K-100%. Umieszczanie wartość C-100%, M-100%, Y-100%, K-100% spowoduje uszkodzenia na wydrukach (białe zerwania farby, odbicia na drugiej stronie, rozwarstwianie papieru). W przypadku jednokolorowych apli o większym formacie konieczny jest druk osobnym kolorem Pantone. Przy druku ww apli z triady mogą wystąpić smugi i przebarwienia.

DZIURKOWANIE
• Średnica dziurki może wynosić: 4, 5 lub 6 mm.
• Ilość dziurek na jednym użytku może wynosić od 1 do 4 i muszą się one znajdować względem siebie w jednej linii.
• Krawędź otworu musi się znaleźć w odległości od 3 do 15 mm od linii cięcia użytku.
• Na projekcie miejsce dziurkowania musi być zaznaczone poprzez umieszczenie kropki o średnicy 0,5 mm umieszczonej po środku każdej dziurki.